5 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Ś.P. Józef Schreiber

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszego kolegi Ś.P. Józefa Schreiber byłego Przewodniczącego Komisji NSZZ Solidarność ENEA O/Bydgoszcz.


Wspomninie Józia Schreibera: https://www.youtube.com/watch?v=QrgCTgbbnJk