17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

04.03.2021 Negocjacje płacowe w Enea Serwis

Spotkanie rozpoczął Prezes Ireneusz Rogowski od przedstawienia skromnego rozliczania funduszu płac i zatrudnienia za 2020 rok. W założeniach i wytycznych jakie otrzymali od właściciela czyli Enea S.A. na ten rok nie jest planowany wzrost funduszu płac i poziom zatrudnienia. 

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników