28 lipca 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 8 marca 2021

2 min read

Spotkanie rozpoczął Prezes Ireneusz Rogowski od przedstawienia skromnego rozliczania funduszu płac i zatrudnienia za 2020 rok. W założeniach i wytycznych...