19 września 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wycieczka(Pielgrzymka) do Częstochowy