5 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wycieczka(Pielgrzymka) do Częstochowy