19 września 2021

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

XXXVI PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ