29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

XXXVI PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ