17 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

XXXVI PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ