8 sierpnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie KP Szczecin

W dniu 24.06.2022 r. w Szczecinie odbyło się zebranie KP Szczecin .

Po przyjęciu protokołu z ostatniej komisji , która odbyła się 22.04.2022 r. przystąpiliśmy do omawiania uzgodnionego porządku obrad:

  • Negocjacje Płacowe – Przewodniczący podsumował zakończone negocjacje w GK ENEA. Podwyżki, które udało się wywalczyć we wszystkich spółkach są bardzo zbliżone do siebie tj.300 zł do podstawy i 2500 na dzień energetyka. Ryszard przypomniał także, że są to kolejne podwyżki gdyż na początku  roku podniesione zostały pensje o 200 zł. Ponadto na jesień będziemy chcieli wrócić do rozmów ws. Polityki płacowej.
  • Wybory do RN ENEA SA-Przewodniczący podsumował wybory w ENEA SA. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i oddanie głosów na Mariuszów, którzy dostali się do RN ENEA czyli tej kluczowej Spółki. Z Sali padło pytanie o ewentualne premie dla członków komisji wyborczych. Ryszard odpowiedział, że jako strona społeczna skierowaliśmy zapytanie do zarządu i obecnie czekamy na odpowiedź.
  • Sprawozdanie z KSE. Krzysztof Nawrocki opowiedział o sytuacji w związku z tworzeniem NABE, do którego ma przejść część pracowników z EC z Kozienic. Zaznaczył tu, że przechodzą oni na takich samych warunkach jakie mają obecnie. Możliwe to było tylko dzięki umowie społecznej, którą udało się wywalczyć kilka lat temu.

Ponadto dalej trwają prace nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy do Energetyki.

  • PPE AVIVA. Zostaliśmy poinformowani, że Zarząd ESA ma zorganizować spotkanie z firmami, które przedstawią swoje oferty na prowadzenie u nas w GK pracowniczego programu emerytalnego. My jako strona społeczna mamy uczestniczyć w tych negocjacjach.

W ostatnim czasie jako  Solidarność spotkaliśmy się z przedstawicielami dwóch Spółek Akcyjnych prowadzących Powszechne Towarzystwa Emerytalne(PZU i Inwestor), co daje nam jakiś obraz dotyczący ofert na programy emerytalne.

  • Wolne z okazji Dnia Energetyka. W tym roku Dzień energetyka wypada w niedziele a zgodnie z zapisami w ZUZP jest traktowany jak ustawowy dzień wolny od pracy. Oznacza to, że pracodawca nie musi nam go oddać w inny dzień. W nawiązaniu do powyższego wystosowaliśmy pismo do Zarządu, żeby mimo wszystko dał naszym Pracownikom inny wolny dzień z okazji dnia energetyka. Na obecną chwilę czekamy na odpowiedź.
  • Przyjęcie nowych członków– w nasze szeregi wstąpiło pięciu nowych członków.
  • WZD Przewodniczący poinformował, że jest już termin naszego WZD, które ma się odbyć 22-23.09.2022 r.
  • Pielgrzymka Energetyków 19-21.08.2022 r. Pojawi się wkrótce komunikat dotyczący pielgrzymki Energetyków. Dopinane są jeszcze szczegóły w związku z organizacją . Zapraszamy do wzięcia w niej udziału!
  • Festyn: Ryszard podziękował wszystkim którzy pomagali przy organizacji tegorocznego festynu. Bez Waszego zaangażowania nie udało by się tego zorganizować. Niskie Ukłony.
  • Problem z odzieżą roboczą. Pojawiają się braki odzieży, w tym rękawic ochronnych na magazynach. Po zasięgnięciu języka okazało się, że wynika to z okresu przejściowego. Zmienia się bowiem firma, która będzie nam dostarczać ubrania. Będziemy przyglądać się tej sprawie.