25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obchody 50-lecia diecezji szczecińsko-kamieńskiej

Diecezja szczecińsko-kamieńska świętuje jubileusz 50-lecia. Główną uroczystością obchodów była Dziękczynna Msza Święta, która została odprawiona w szczecińskiej Bazylice Archikatedralnej.

28 czerwca 1972 roku na mocy bulli papieskiej wydanej przez Papieża Pawła VI, powołano nowe diecezje, które zostały włączone do polskiej administracji kościelnej. Bulla Episcoporum Poloniae coetus miała na celu również, unormowanie stosunków, pomiędzy PRL, a Watykanem. Oprócz diecezji szczecińsko-kamińskiej powstały trzy inne: gorzowska, koszalińsko-kołobrzeska oraz opolska. Ponadto stworzono archidiecezje: wrocławską i mazurską. Wszystkie nowe diecezje i archidiecezje zostały stworzone na tzw. Ziemiach Odzyskanych, jakie otrzymała Polska po zakończeniu II wojny światowej. W 1992 roku diecezja szczecińsko-kamieńska została wyniesiona do rangi archidiecezji przez Świętego Jana Pawła II, który uczynił to bullą Totus Tuus Poloniae populus.

W uroczystym świętowaniu jubileuszu uczestniczyli biskupi i wierni metropolii szczecińsko-kamieńskiej, czyli trzech diecezji, które 50 lat temu zostały utworzone papieską bullą. W kazaniu metropolita szczecińsko-kamieński przypomniał o podstawowych zasadach, które są wpisane w Kościół. O prawdzie, która pozostaje niezmienna i nie ulega modom. Prawdzie, o której w Szczecinie 35 lat temu mówił święty Jan Paweł II.

 – Mówił do świata, stąd ze szczecińskiej ziemi 35 lat temu, o rodzinie, o życiu, o miłości, o nadziei, o ewangelicznej nadziei pośród spraw społecznych – powiedział abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.