8 sierpnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

30.06.2022 WZD Krajowej Sekcji Energetyki

W czwartek 30 czerwca w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “Solidarność”

W imieniu Przewodniczącego Sekcji Marka Boińskiego, który nie mógł być obecny na WZD, zebranych Delegatów i przybyłych gości powitał Robert Jusis, sekretarz Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ “S”. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego Krajowej Sekcji Energetyki NSZZ „S” i odśpiewaniu Hymnu Solidarności, Delegaci uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich kolegów i koleżanek związkowców, którzy odeszli w czasie pandemii.  

Następnie przyjęto porządek obrad i dokonano wyboru przewodniczącego i sekretarza WZD, a także wybrano komisję skrutacyjną oraz komisję uchwał i wniosków. 

Później odczytano protokół z ostatniego WZD, sprawozdanie z działalności KSE za lata 2018-2022 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej KSE. Poinformowano też, że na zebraniu obecnych było 43 delegatów. 

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego przypomniał historię Sali BHP, Stoczni Gdańskiej i krótko omówił sytuację w branży stoczniowej; Krzysztof Nowicki, wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos oraz Ewa Zydorek, sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przekazali informacje na temat kart paliwowych LOTOSu dla członków “Solidarności” uprawniających do zniżek.

Przewodnicząca Zydorek odczytała także list szefa “Solidarności” Piotra Dudy skierowany do Delegatów Sekcji Energetyki. Przewodniczący Komisji Krajowej życzył w nim owocnych obrad i podkreślił, że “polska suwerenność musi być oparta na polskiej energetyce zasilanej polskimi bogactwami. I tak jak Solidarność wywalczyła w Polsce wolność, tak dzisiaj musi zrobić wszystko, aby tę wolność obronić” – zaapelował Piotr Duda. 

Na WZD przemiał także Jarosław Grzesik, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, który zdał relacje z prac Sekretariatu i podkreślał, jak ważna jest niego współpraca z Krajową Sekcją Energetyki: – Cztery lata razem pracujemy i uważam, że były to dobre lata, a nie stracone. (…) Razem możemy więcej, lepiej i jesteśmy bardziej skuteczni. Wiele rzeczy nam się udało, wiele rzeczy jest też przed nami i są rzeczy, którymi możemy się pochwalić. Po raz pierwszy w historii funkcjonowania Sekretariatu Górnictwa i Energetyki w jednej kadencji zrobiliśmy dwie potężne manifestacje. Pierwsza miała miejsce w Warszawie i odniosła sukces praktyczny, bo błyskawicznie po niej odezwali się do nas przedstawiciele rządu, aby z nami rozmawiać. Druga manifestacja, bardzo nośna medialnie odbyła się w Luksemburgu, gdzie pojechaliśmy z hasłem obrony kopalni Turów, której funkcjonowanie zostało zagrożone decyzją “Europejskiego Trybunału Niesprawiedliwości”. Myślę, że również ta manifestacja była jednym z elementów tego, że ostatecznie udało się doprowadzić do porozumienia między rządem polskim a czeskim i dzisiaj tego problemu już nie ma. W mojej ocenie upływająca kadencja pokazuje, że jako Sekretariat Górnictwa i Energetyki i Krajowa Sekcja Energetyki potrafimy odnosić sukcesy, być skuteczni, a w jedności jest siła. (…) Przed wami jako energetykami stoi duże wyzwanie w postaci transformacji całego systemu paliwowo-energetycznego Polski. Wasza rola jest w tym procesie olbrzymia i polega na tym, aby zapewnić bezpieczeństwo waszym pracownikom, aby ich interes był nadrzędnym celem w tym procesie transformacji, a szczególnie w trakcie negocjacji umowy społecznej dla pracowników energetyki. Jestem pewien, że będziecie skuteczni, bo pokazaliście jako Sekcja, że potraficie uparcie dążąc do celu, załatwiać wiele spraw i myślę, że tym razem też się to uda – przekonywał Jarosław Grzesik. 

W czasie zebrania przedyskutowano również tematy związane z polityką energetyczną kraju, a w szczególności te dotyczące projektu Umowy Społecznej z sektorem energetycznym, NABE i PUZP. 

Następnie przedstawiono sytuacje w Grupach Energetycznych, takich jak: ENEA, TAURON, Energa i PGE. Omówiono zawarte porozumienia płacowe, plany ich renegocjacji i podpisane umowy stabilizacyjne. Podkreślano kwestię niewystarczających inwestycji w sieci energetyczne, a także problem związany z traktowaniem pracowników punktów obsługi. Ponadto w przypadku Energi wskazywano na potrzebę utrzymania tożsamości energetycznej firmy w związku z nabyciem jej przez ORLEN. Zwracano też uwagę na kwestię politycznych nominacji osób zasiadających w spółkach energetycznych. 

Podczas WZD przyjęto siedem stanowisk. W stanowisku nr 4 Krajowa Sekcja Energetyki wyraziła pełną solidarność z Ukrainą w obliczu „bestialskiego, niczym niesprowokowanego ataku Rosji”. W innym stanowisku, WZD wezwało Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „o wliczenie do taryf URE pełnych kosztów pracy, w tym kosztów corocznych wzrostów wynagrodzeń w Spółkach Dystrybucyjnych wchodzących w skład Grup Energetycznych ENEA, ENERGA, Tauron, PGE”. Z kolei w stanowisku nr 6 zaznaczono, że „wydzielenie aktywów węglowych z Grup Energetycznych do NABE nie może odbywać się na zasadzie »oddłużenia« tych podmiotów przez Grupy Energetyczne”.

Źródło: tysol.pl