8 sierpnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień dodatkowo wolny za Dzień Energetyka przypadający w niedzielę

W związku z faktem, iż w tym roku Dzień Energetyka przypada w niedzielę Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea  22 czerwca 2022 r. wystąpiła do Zarządu Enea S.A. z wnioskiem o udzielenie innego dnia wolnego, który pozwoliłby godnie i w pełni obchodzić Nasze Święto.

 Zarząd ENEA SA przychylając się do naszego wniosku  podjął uchwałę, by dniem dodatkowo wolnym był 12 sierpnia 2022 r.

W imieniu wszystkich Pracowników DZIEKUJEMY.