30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień dodatkowo wolny za Dzień Energetyka przypadający w niedzielę