21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

CENTRUM SOLIDARNOŚCI „STOCZNIA” POWOŁANE

Piotr Gliński -Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisał 28 sierpnia akt powołania nowej instytucji kultury. Centrum Solidarności „Stocznia”, bo taką nazwą ma ona nosić, powstanie w dawnej stoczniowej świetlicy. Tej samej, w której 43 lata temu podpisane zostały Porozumienia Sierpniowe.

Uroczystość odbyła się w budynku Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. Przewodniczący Mieczysław Jurek przyznał, że 16 lat zabiegał o utworzenie w świetlicy instytucji, która będzie upamiętniała rolę Szczecina na drodze do odzyskania wolności:

-Jestem dziś najszczęśliwszym człowiekiem w Szczecinie. To historyczne miejsce, które będzie przypominać zasługi stoczniowców i całego Szczecina w tworzeniu najnowszej historii. Mam nadzieję, że będzie też łączyć, a nie dzielić.

Minister Gliński poinformował, że głównym celem nowej instytucji ma być edukacja oraz wzmocnienie idei, które stały u zarania „Solidarności”:

-Ta instytucja kultury będzie poświęcona ochronie i dziedzictwu „Solidarności” jako ruchu społecznego i jako związku zawodowego. Cieszę się, że wreszcie doprowadziliśmy do tego, że będzie instytucja kultury, która zadba o te dziedzictwo. Będzie także dbała o promocję wartości solidarnościowych w Polsce i na świecie.

Akt powołania na stanowisko dyrektora otrzymał prof. Sebastian Ligarski. Zapowiedział, że kierowana przez niego instytucja ma opowiadać historię ludzi, którzy żyli ideałami i chcieli je zrealizować. By zrealizować edukacyjny walor tego pomysłu, zostaną wykorzystane najnowsze techniki.

Stoczniowa świetlica, która przez lata stała pusta niszczejąc, w 1970, 1971 i 1980 roku była centrum strajków robotniczych. Po upadku stoczni nie było na zagospodarowanie budynku pieniędzy ani pomysłów. W 2014 roku miasto, IPN i „Solidarność” podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia w świetlicy muzeum. Niestety, na realizację zabrakło pieniędzy. Przez kolejne lata ministerstwo i miasto nie były w stanie się porozumieć w kwestiach organizacyjnych i finansowych. Wreszcie w 2021 roku, miasto zadeklarowało przekazanie ministerstwu kultury świetlicę za symboliczną złotówkę. Decyzja ministra Glińskiego oznacza kolejny krok do realizacji długo wyczekiwanej przez związek inwestycji.

relacja: ZR Pomorza Zachodniego