17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Posiedzenie KM

W Poznaniu na pierwszym w kadencji 2023-2028 zebraniu  spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Na 44 członków Komisji w zebraniu uczestniczyło 42. W pierwszej części spotkania uczestniczyli również zaproszeni goście- Członkowie Zarządów: Enea S.A. Marcin Pawlicki, Enea Centrum Sebastian Antczak.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników