17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2023-03-27

5 min read

W Poznaniu na pierwszym w kadencji 2023-2028 zebraniu  spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM). Na 44 członków Komisji w zebraniu...