4 października 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Ryszard Gunther