25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

XXX PIELGRZYMKA ENERGETYKÓW NA JASNĄ GÓRĘ.

Ogłoszenie wstępne.

W dniach 21-24. sierpnia 2015r. organizowana jest Jubileuszowa XXX Pielgrzymka Energetyków, Elektryków i Elektroników na Jasną Górę.
Kilka informacji ogólnych:
Wyjazd nastąpi w piątek 21. sierpnia w godzinach wieczornych ze Szczecina. (wcześniej bus zabierze pielgrzymów z Płot i Goleniowa i dowiezie do Szczecina na ul. Malczewskiego, lub do Stargardu). Autokar wyruszy ze Szczecina z ul. Malczewskiego, drugi przystanek na ul. Derdowskiego przy Biedronce, trzeci na Os. Słonecznym przy Sanktuarium, czwarty przystanek w Stargardzie. Dodatkowo zatrzyma się w Renicach i Gorzowie jeśli będzie taka potrzeba – jak w ubiegłym roku). Takie są założenia wstępne. Szczegóły zostaną podane później po ostatecznym ustaleniu z przewoźnikiem.
Planowany jest przejazd bezpośrednio do Częstochowy z jednym noclegiem z soboty na niedzielę i z powrotem po uroczystościach w niedzielę ok. godz. 14-15 tej. Staramy się o nowego przewoźnika i nowe miejsce zakwaterowania w Częstochowie. Koszt pielgrzymki jest wyliczony na kwotę 195 zł. od osoby bez wyżywienia. (Obiad w sobotę i niedzielę będzie można zamówić u Sióstr w miejscu nowego zakwaterowania). Kwota 195 zł. jest to maksymalna granica kosztów, która może ulec zmniejszeniu przy pełnym obłożeniu miejsc w autokarze, czyli 45 osób (lub więcej). Powołany jest trzyosobowy zespół, który będzie analizował wydatki. Zagwarantowane są też środki z Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych i po pielgrzymce każdy z uprawnionych będzie mógł ubiegać się o częściowy zwrot zgodnie z zasadami ujętymi w Regulaminie Funduszu Socjalnego.

Rozpoczynamy zapisy. Od dziś do końca czerwca czekamy na zgłoszenia. Jest to sprawa o tyle pilna, że pozwoli na „dopięcie” wszystkich najważniejszych spraw organizacyjnych we właściwym czasie.
Treść powyższego komunikatu jest do wiadomości korespondencyjnej tylko dla członków „Solidarności” i pielgrzymów z ubiegłych lat. Oficjalny komunikat zapraszający do pielgrzymki (dla wszystkich pracowników GK Enea) ukaże się po zatwierdzeniu procedur obowiązujących w Enei.

Zgłoszenia wraz z wpłatą 195 zł. należy kierować jak w ubiegłym roku do koordynatora zapisów Zbigniewa Pstrągowskiego Enea Operator, Szczecin, Derdowskiego 2 tel. służbowy 1266 i komórkowy: 723 967 675

lub poprzez wydziałowe Komisje NSZZ „Solidarność”, które prosimy o pomoc w tej sprawie i przekazanie wiadomości swoim członkom.

Zapraszają organizatorzy:
Zbigniew Pstrągowski – koordynator
oraz Urszula Sawińska i Teresa Zielińska – wspierające organizację pielgrzymki

Pielgrzymka – plakat {filelink=551}

Dodaj komentarz