17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wartościowanie stanowisk

W dniu 02.02.2012 r. w nowej  siedzibie ENEA S.A. odbyło się spotkanie strony społecznej, przedstawicieli firmy HAY GROUP oraz  przedstawicieli Zarządów z czterech spółek wytypowanych do projektu wartościowania stanowisk pracy wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enea . Były to spółki : ENEA S.A. ,ENEA Operator Sp. z o.o. , ENERGOBUD i Elektrownie Wodne .

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników