25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zmiany w Regulaminie Pracy ENEA Operator.

Zarząd wystąpił do Organizacji Związkowych aby do 3-02-2012 r. zgłosiły swoje uwagi do zaproponowanych zmian.

Chyba należałoby napisać do Zarządu list, który mógłby wyglądać tak.

  -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników