27 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Informacje dla osób uprawnionych – akcje.

W dniu 15 lutego 2010 r. Skarb Państwa dokonał pierwszej transakcji zbycia akcji ENEA S.A. („Spółka”) na zasadach ogólnych, czego konsekwencją było uzyskanie przez osoby uprawnione prawa do nieodpłatnego nabycia akcji serii B („Akcje”). Trwający obecnie proces nieodpłatnego udostępniania Akcji zostanie zakończony w dniu 16 maja 2012 r.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników