3 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Wyrok w sprawie rekompensat za akcje

Przed Sądem Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce odbyła się kolejna rozprawa – Janusz Śniadecki i  Pracownicy  przeciwko Enea S.A.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników