25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Ważny komunikat

Proszę o przekazanie załączonego Komunikatu Komisji Międzyzakładowej ENEA wszystkim pracownikom ENEA Operator.

Komunikat jest wynikiem podania przez Zarząd ENEA Operator mijających się z prawdą informacji w biuletynie „ENEA Operator info” nr 42/2012 z dnia 6.09.2012.

Piotr Adamski

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników