30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pisma do MSP, Premiera i Posłów

To bardzo długa i pouczająca lektura dla wytrwałych.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników