30 czerwca 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pikieta w porcie szczecińskim 11.09.2012