8 czerwca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pikieta w porcie szczecińskim 11.09.2012