29 marca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Centrum Dialogu Przełomy a SLD.

Na Placu Solidarności buduje się Centrum Dialogu Przełomy.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników