30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie Pracodawcy ze Związkami Zawodowymi dot. Regulaminu Funduszu Motywacyjnego

Zarząd Enea Operator zaprosił przedstawicieli strony społecznej na spotkanie, na które stawił się w imieniu Zarządu dyr. Grzegorz Jeziorny.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników