16 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Prezes Enea SA Maciej Owczarek złożył wypowiedzenie

Zarząd Enea SA informuje, że w dniu 27 września 2012 roku Pan Maciej Owczarek, prezes zarządu Enea złożył wypowiedzenie umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem emitenta. Wypowiedzenie umowy następuje z dniem dzisiejszym z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie emitent informuje, iż wypowiedzenie ww. umowy na dzień złożenia wypowiedzenia nie jest równoznaczne z formalną rezygnacją z funkcji pełnionej w zarządzie spółki – czytamy w raporcie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników