3 grudnia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zmiany w Regulaminie Jednostek Organizacyjnych ENEA S.A w zakresie Departamentu Handlu