25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w Zakładzie Finansowo Księgowym

W Poznaniu na zaproszenie pracowników na spotkanie z pracodawcą, w tym przypadku w niedawno  spionizowanym Zakładzie Finansowo Księgowym, stawili się przedstawiciele związków zawodowych. Spotkanie było krótkie.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników