29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Motywacja do ZUZP ?, uzgodnienia w Operatorze -(sanatorium, okulary, pranie).

W Poznaniu przedstawiciele pracodawcy w Operatorze spotkali się ze stroną związkową.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników