27 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Rocznica serwisów informacyjnych

Właśnie mija rok od uruchomienia przez naszą Komisję serwisów informacyjnych, w tym uruchomienia strony internetowej pod adresem http://solidarnosc-szczecin-enea.pl/ oraz w ślad za nią papierowej formy przekazu informacji – Biuletynu Informacyjnego Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea Szczecin. Naszym celem było i jest szybkie dotarcie do członków naszego Związku nie tylko z bieżącymi informacjami na styku współpracy Pracodawca-Strona Społeczna, ale także dotyczącymi pracy naszej Komisji na szczeblu Oddziału Dystrybucji Szczecin, Grupy Enea oraz poza nią w, innych strukturach Związku.

Miło nam zakomunikować, że dziennie rejestrujemy ok. 200 wejść na stronę, a po „ciekawszych” wydarzeniach w Grupie ta liczba wzrasta co najmniej dwukrotnie. W ciągu roku zarejestrowaliśmy rekordy dziennych wejść na stronę, przy czym szczyt zarejestrowaliśmy w grudniu 2012 i styczniu 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W serwisie internetowym zalogowanych jest ok. 200 osób, którzy maja pełny dostęp do informacji z możliwością komentowania wydarzeń. Dla tych, którzy nie pracują z pomocą komputera lub nie mają dostępu do Internetu wydajemy Biuletyn. Jednak zawarte w nim informacje ze względu na wagę nie zawsze są pełne. Mamy nadzieję, że oba te źródła informacji są alternatywą do istniejących i funkcjonujących w obiegu publikatorów i serwisów pracodawcy. Zdarzają się nam potknięcia i uchybienia, za które przepraszamy.

Zachęcamy wszystkich do współpracy.Udzielajcie nam rad, uwag itp. dot. spraw technicznych oraz merytorycznych. Rejestrujcie się w serwisie i uczestniczcie w dialogu wewnątrzzwiązkowym. Dziękujemy wszystkim, za uwagi, które do tej pory przyczyniły się do lepszej funkcjonalności, szaty serwisów, a przede wszystkim za dialog, który zawsze jest wartością dodaną. (MS)