17 kwietnia 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady Komisji Międzyzakładowej

04-05.04 2013 w Baranowie obradowała Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Enea. Po przyjęciu w głosowaniu projektu programu obrad rozpoczęto obrady.

 Odczytano i przyjęto protokół z KM z 5 marca 2013 r.

Członkowie Prezydium KM zdali relację od ostatniego posiedzenia z 05.03.2013 r.

P. Adamski przedstawił zestawienie wyników wyborów na członka do zarządu Enea Operator. Po raz kolejny wygrał kandydat Strony Społecznej Jakub Kamyk.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników