25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W Poznaniu spotkały się strony dialogu społecznego w Operatorze

Tematyka rozmów:

1. Plan wspólnej działalności socjalnej. Podpisano uzgodnienie w sprawie Energubudu Oddział w Gorzowie Wlkp. i Bydgoszczy (odstępstwo od terytorialnej podległości)

2.Posiłki profilaktyczne wydawane w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca –załącznik nr 27 do ZUZP).

3. Protokół dodatkowy nr 8 do porozumienia o stosowaniu Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea Operatorze (odprawy emerytalne dostosowanie zapisów do aktualnie obowiązującego prawa).Przedstawiciele NSZZ Solidarność zaproponowali wniesienie do protokołu punktu o uzgadnianiu zmian do Regulaminu Pracy. Zwróciliśmy też uwagę ,że prot. dod. nr 7 nie został zarejestrowany i wskazana jest zmiana numeracji. Temat do rozpatrzenia na następne spotkanie.

4.Zmiany do Regulaminu Pracy. Zaproponowane przez pracodawcę zmiany budzą wiele kontrowersji. Brak jest zgody na likwidację punktów kasowych. Równoważny czas pracy ma wpływ na emerytury pomostowe dlatego należy rozważyć celowość stosowania takiego czasu pracy. Zaproponowane zmiany są niezgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, dlatego nie będzie zgody na taki Regulamin Pracy.

5.Ustalono termin następnego spotkania na 23 kwietnia 2013 r.

za stroną NSZZ „S” Gorzów