30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Likwidacja Związku Pracodawców Energetyki

Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców Energetyki na posiedzeniu odbytym 27 czerwca 2013 roku podjęło uchwałę w sprawie likwidacji Związku. Tak więc z dniem 27 czerwca 2013 roku dokonano otwarcia likwidacji Związku Pracodawców Energetyki. Na likwidatora ZPE powołano Pana Jacka Szubstarskiego.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników