17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Protest pod Urzędem Wojewódzkim

14 stycznia 2014 roku o godzinie 14.30 pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie „Solidarność” organizuje zawieszony ze względów pogodowych protest „mikołajkowy”.

Masz wolne ? Będziesz po pracy ? A może nie pracujesz ? Albo pracujesz na umowę śmieciową ? Może bez umowy ?

… Przyjdź.

Ulotka {filelink=396}