29 września 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Stanowisko

Wspólne stanowisko organizacji związkowych w sprawie CUW.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników