17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

ENEA S.A.

Odwołanie przez Zarząd Enea S.A. spotkania  z dnia 27  lutego 2014 r. , podczas którego miała być  ustalona polityka płacowa w Enea S.A.,

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników