25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie organizacji związkowych

Dnia 05-03-2014 roku  w Sierakowie spotkali się przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych.
Ustalono wstępną wersję regulaminu wyborów SIP i uzgodniono kalendarz wyborczy.

Przedyskutowano sposób działania związków zawodowych w przypadku niezrealizowania  żądań płacowych w poszczególnych spółkach oraz żądania złożonego w Enea Operator w sprawie CUW.