1 marca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zakończono wybory w

Komisjach Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea

za stroną”S” Gorzów

Ostatnią Komisją Podzakładową, która dokonała wyboru władz związku na nową kadencję 2014-2018  była Komisja z Bydgoszczy.

Z kronikarskiego obowiązku podajemy kto został wybranym Przewodniczącym :

-KP Bydgoszcz  dotychczasowego Przewodniczącego Józefa Szrajbera zastąpił Grzegorz Skiba .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-KP Poznań- Marek Boiński ponownie został wybrany  Przewodniczącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-KP Szczecin -Krzysztof  Nawrocki ponownie został wybrany Przewodniczącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-KP Zielona Góra -Robert Jusis ponownie został wybrany Przewodniczącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-KP Gorzów Wlkp.-Krzysztof Gonerski ponownie zostały wybrany Przewodniczacym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybory władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność odbędą się 20 marca 2014 r.