28 stycznia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Walne Zebranie Delegatów MOZ

W dniach 20-21 marca w Baranowie odbyło się Walne Zebranie wyborcze Delegatów Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Enea. Gośćmi zebrania byli : Roman Rutkowski – przewodniczący Sekcji Krajowej Energetyki i Kazimierz Grajcarek przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników