30 czerwca 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W ENEA Opertor bez zmian

Zero podwyżki płacy zasadniczej i…..
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników