28 stycznia 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pikieta w siedzibie ENEA S.A.

Pikieta w siedzibie ENEA S.A.
Za stroną eneasol.
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników