23 maja 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Pikieta w siedzibie ENEA S.A.