25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Z ostatniej chwili

Poniżej Opinia Prawnika z Zarządu Regionu Wielkopolska na temat przedkładanych pracownikom Porozumień Zmieniających.

Ja ze swej strony przypominam, że każdy pracownik ma połowę swojego okresu wypowiedzenia czas na zastanowienie się czy podpisać  Wypowiedzenie Zmieniające a to jest propozycja Porozumienia Zmieniającego.

Krzysztof Nawrocki

W związku z propozycją pracodawcy adresowaną do pracowników by Ci podpisali porozumienie zmieniające, po konsultacji z prawnikiem z  Zarządu Regionu, kategorycznie sugerujemy by nie podpisywać proponowanej zmiany,  odnośnie zakresów czynności uważam, że nowy zakres wprowadza nowe obowiązki nie przewidziane w starym zakresie, dotyczy to zwłaszcza sfery windykacji, która w ogóle nie pojawia się w dotychczasowym zakresie. O ile można dyskutować, czy ogólnie rozumiana windykacja mieści się w charakterze pracy referenta ds. rozliczeń, to np. pkt 15 nowego zakresu – zgodnie z którym referent miałby obowiązek przygotowywania materiałów i wniosków dotyczących zgłoszenia wierzytelności w Sądzie Gospodarczym – moim zdaniem przesądza sprawę na rzecz interpretacji, iż nowe, wprowadzone zadania nie mieściły się w charakterze pracy referenta ds. rozliczeń. Tym samym polecenie służbowe Pracodawcy odnośnie nowego zakresu czynności nie jest wystarczające, uważam, że konieczne jest porozumienie zmieniające (aneks do umowy) lub – w razie odmowy przyjęcia aneksu przez pracownika – wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników