30 września 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Kolej na IT

Zarząd zawiadomił Organizacje Związkowe o przeniesieniu z dniem 1 maja pracowników Biura Operacji IT oraz Biura Wsparcia Użytkowników IT z Departamentu Teleinformatyki ENEA Operator do ENEA Centrum (czytaj Centrum Usług Wspólnych)

  -> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników