21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obradowała KP NSZZ „Solidarność” Szczecin

Porządek obrad przewidywał:

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników