2 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie w ENOS-ie

W Poznaniu, w siedzibie spółki ENOS doszło do spotkania z Zarządem spółki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników