21 maja 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Obrady prezydium Krajowej Sekcji Energetyki

02.09.14 w siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Konin odbyło się posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej Energetyki. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Roman Rutkowski przedstawiając proponowany porządek posiedzenia. Porządek został przyjęty bez uwag.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników