25 lipca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zmiany struktur w ENEA Operator

W dniach 4-5 września b.r. w Baronowie odbyło się spotkanie strony społecznej z Zarządem i Dyrektorami Oddziałów Enea Operator. Celem spotkania było zaprezentowanie projektu zharmonizowanych zmian organizacyjnych w Enea Operator.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników