30 listopada 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Zebranie Delegatów KP

5 listopada w Szczecinie odbyło się Zebranie Delegatów OP NSZZ „Solidarność” ENEA Szczecin.

Głównym celem ZD było przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Komisji Podzakładowej i na delegata na ZD Międzyzakładowej Organizacji Związkowej, po rezygnacji Zbigniewa Pstrągowskiego i Dariusza Lissa. Zaplanowano również wybór naszego kandydata na zakładowego SIP-a.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników