25 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Spotkanie kwartalne ENEA S.A. 26.10.2016

Obecni ze strony pracodawcy :

Mirosław Kowalik – Prezes Zarządu

Wiesław Piosik – Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Piotr Adamczak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych

Magdalena Kaczmarek – Dyrektor Departamentu

Ewa Skrzyńska – Dyrektor Departamentu

Stronę społeczną reprezentowały następujące organizacje związkowe :

Solidarność

MZZP

Synergia
Agenda spotkania :
1. Wyniki finansowe GK
2. Strategia Rozwoju GK ENEA w perspektywie 2030
3. Opieka medyczna
4. Sprawy różne
-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników