3 grudnia 2022

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Uzgodnienie płacowe w Enea S.A.

Dzisiaj w ESA uzgodniono tabelę płac na 2017 rok,  która obowiązywać będzie od 1 kwietnia oraz zasady rozdziału uzgodnionej podwyżki.

-> Dalsza część widoczna tylko dla uprawnionych użytkowników