8 czerwca 2023

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

W EC bez przełomu