17 czerwca 2024

NSZZ Solidarność Enea Szczecin

Dzień: 2017-08-25

2 min read

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie odwołania ze składu Zarządu...